Συνέντευξη τύπου ομοσπονδίας γονέων Αττικής – Τα σχολεία της Αττικής εκπέμπουν SOS