Προετοιμασία για e-Εγγραφές έως Δευτέρα 15-05-2023: Έλεγχος Στοιχείων και Υπεύθυνες Δηλώσεις

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την υπ.αρ. πρωτ. 51019/ΓΔ4 ενόψει της λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2023-2024, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε τις Υπεύθυνες Δηλώσεις στο σχολείο μας. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι συγκεκριμένες Υ.Δ. (κηδεμόνα e-εγγραφές, συναίνεσης δεύτερου κηδεμόνα) θα πρέπει να συμπληρωθούν και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, εφόσον υπάρχουν, και εν συνεχεία και οι δύο Υ.Δ. να επιστραφούν στη σχολική μονάδα έως τις 15-05-2023είτε με γνήσιο της υπογραφής είτε μέσω gov. gr. 

Προς διευκόλυνσή σας ως προς τη συμπλήρωση των Υ.Δ., οι παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες θα αντλήσετε τα σχετικά έγγραφα: 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ (οδηγίες για τη χρήση της πλατφόρμας e-Εγγραφές και τη συμπλήρωση των Υ.Δ.)
https://drive.google.com/file/d/18ynyBUy_73CKCZNC7CAj-ZBvmcsa0dAX/view?usp=sharing  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ e-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
https://drive.google.com/file/d/175rBK1gTA_GE-pvsLpkVDvVPDo61iMRA/view?usp=sharing

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
https://drive.google.com/file/d/1IUed_0_LWRwHaJfKwBB5YWitaR0hoPw0/view?usp=share_link  

ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ GOV.GR (σε περίπτωση που επιθυμείτε να αντιγράψετε το περιεχόμενο του υποδείγματος Υ.Δ.)
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses